Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Tin mới

Vui lòng xem file đính kèm
https://drive.google.com/file/d/1084lpXn5CqFOIJOBASlSLlUh0i01EHKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105dZ-mIF285POe-HnzZPpqw-WUmBQqYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-szIHUQbGejFkFfKIB3n5E1YzeO01-d_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pGEs3Y3K2yTy_X25yCLnMvfRMPS-6W5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sODgnjNxjoPEtICHvbQeKlEJPTXmdK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10tvWNe2IZLfmKvGg6KGxwC2x7TtKIE4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10lvRlzlLrtEv9YaG3GJud7sKMjVShu8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wQbcoGrWaE-rSE4jrMqC02kFQcSEr3g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZHFeFBhoZNunlS4BG0NXMX2ouLSegyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Z9XN5VEf9hGKt0TuzhuIzwjz3OpxLMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U3VOeiiF4J3zLRCgpv3hJ2PsoLCutHW/view?usp=sharing

Bài viết

Thứ sáu, Tháng 8 19, 2022

The 11th DIP Symposium

It is with great pleasure to announce that the 11th International Symposium on Diabetes,...
Thứ sáu, Tháng 4 29, 2022

Submit Your Abstracts for ISH 2022

Abstract submission deadline is May 17, 2022 JST.https://www.ish2022.org/scientific-...
Thứ sáu, Tháng 4 22, 2022

ĐỘT PHÁ TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM: VAI TRÒ NHÓM SGLT2i

 ĐỘT PHÁ TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM: VAI TRÒ NHÓM SGLT2iGS.TS. Huỳnh Văn Minh PHẦN 1: CƠ CHẾ...

Tài nguyên

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV, 2021

Chi tiết về chương trình, vui lòng xem file đính kèm. Tập hợp tài liệu của hội nghị, vui lòng tải về tại đây: GDRIVE Chương trình hội nghị được ghi...

16th Asian-Pacific Congress of Hypertension- APCH 2021

Tham khảo thêm tại đây: https://apch2021.org/

Hypertension Seoul 2021

Liên kết

 

 
Back to Top