Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Sự kiện sắp tới

Bạn sẽ thấy các sự kiện sắp diễn ra bên dưới. Nếu được phép, bạn có thể đăng ký tham gia sự kiện mà mình quan tâm.

Thời gian: 05/01/2017 - 07:00 to 05/31/2017 - 16:30
Địa điểm:
Phân Hội Tăng Huyết Áp Việt Nam
Hội Tim Mạch Việt Nam
Tất cả địa phương Hà Nội
Việt Nam

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MMM

Thời gian: 10/15/2017 - 07:29
Địa điểm:

About Conference 

Thời gian: 11/16/2017 - 07:50 to 11/17/2017 - 16:30
Địa điểm:
Hilton Atlanta Airport 1031 Virginia Ave Atlanta, Georgia 30354, USA
Atlanta, VA 30354
United States

Conference Title:
Annual Conference on Hypertension & Cardio Metabolism

Dates: November 16-17, 2017

Place: Atlanta, USA

Thời gian: 05/11/2018 - 07:00 to 05/12/2018 - 05:00
Địa điểm:
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 19 Yersin, Phường Lộc Thọ
TP. Nha Trang Khánh Hòa
Việt Nam

Rất vinh dự cho chúng tôi khi được đón tiếp Quý Công ty/ Tổ chức và Quý Đồng nghiệp tham
gia Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ III sẽ được tổ chức tại Thành phố Nha Trang ngày thứ

Thời gian: 09/10/2018 - 07:00 to 09/12/2018 - 17:00
Địa điểm:

About Conference

Thời gian: 09/20/2018 - 07:00 to 09/23/2018 - 17:00
Địa điểm:

Dear colleague,

As we hope you are aware, the 27th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension (ISH) will take place in Beijing, China from 20-23 September 2018.

Thời gian: 10/18/2018 - 07:00 to 10/21/2018 - 17:00
Địa điểm:
Cape Town
8000 Cape Town
South Africa

Dear Colleagues,

Thời gian: 10/18/2018 - 07:00 to 10/19/2018 - 17:00
Địa điểm:
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Conference Title:

5th International Conference on Hypertension & Healthcare

Dates: 

October 18-19, 2018

Location: 

Thời gian: 11/17/2018 - 07:00 to 11/18/2018 - 17:00
Địa điểm:
Main Rd & Broadway Blvd, Heldervue
7130 Cape Town
South Africa

Warm Greetings all

Thời gian: 04/11/2019 - 07:00 to 04/13/2019 - 17:00
Địa điểm: Italy

Dear Friends and Colleagues,

Trang

Back to Top