Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Thư viện

STATIN TRONG PHÒNG NGỪA TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BIẾN CỐ TIM MẠCH - TS. BS. ĐINH ĐỨC HUY

https://drive.google.com/file/d/1084lpXn5CqFOIJOBASlSLlUh0i01EHKU/view?u...

KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP KHÔNG CHỈ LÀ CON SỐ HUYẾT ÁP - PGS.TS.BS. TRẦN VIẾT AN

https://drive.google.com/file/d/1-szIHUQbGejFkFfKIB3n5E1YzeO01-d_/view?u...

AN TOÀN VÀ ĐỘ DUNG NẠP: NHẬN ĐỊNH VỀ HO DO ỨC CHẾ MEN CHUYỂN - ThS.BS. TRẦN CÔNG DUY

https://drive.google.com/file/d/1-sODgnjNxjoPEtICHvbQeKlEJPTXmdK-/view?u...

Trang

Back to Top