Thư viện

Lễ phát động Chương trình "Tháng 5 đo huyết áp"

Tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, bệnh viện tuyến trung...

Hội nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam 2023 - Hội thảo vệ tinh “ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP: CÁC VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ TRÊN LÂM SÀNG”

Trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự HTVT "Điều trị Tăng Huyết Áp: Các vấn đề còn bỏ ngỏ trên lâm sàng" trong khuôn khổ Hội Nghị Tăng Huyết Áp 2023...

STATIN TRONG PHÒNG NGỪA TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BIẾN CỐ TIM MẠCH - TS. BS. ĐINH ĐỨC HUY

https://drive.google.com/file/d/1084lpXn5CqFOIJOBASlSLlUh0i01EHKU/view?u...

KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP KHÔNG CHỈ LÀ CON SỐ HUYẾT ÁP - PGS.TS.BS. TRẦN VIẾT AN

https://drive.google.com/file/d/1-szIHUQbGejFkFfKIB3n5E1YzeO01-d_/view?u...

AN TOÀN VÀ ĐỘ DUNG NẠP: NHẬN ĐỊNH VỀ HO DO ỨC CHẾ MEN CHUYỂN - ThS.BS. TRẦN CÔNG DUY

https://drive.google.com/file/d/1-sODgnjNxjoPEtICHvbQeKlEJPTXmdK-/view?u...

Trang

Back to Top