Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

ĐIỀU TRỊ HẠ ÁP CẤP CỨU TẠI PHÒNG KHÁM BẰNG FELODIPINE QUA 100 TRƯỜNG HỢP - BS CKI Ngô Minh Đức

Back to Top