NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP CẦN THƠ NĂM 2020 - Lại Trung Tín, Trần Quốc Luận, Nguyễn Thành Lộc

Back to Top