Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Tài liệu

STT Tên tài liệu Tải về
1 Khuyến cáo của phân hội Tăng huyết áp - Hội tim mạch quốc gia Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp 2022
Vui lòng xem file đính kèm
kcvsh-2022.pdf — Chưa có ai tải về
2 STATIN TRONG PHÒNG NGỪA TIÊN PHÁT VÀ THỨ PHÁT BIẾN CỐ TIM MẠCH - TS. BS. ĐINH ĐỨC HUY
https://drive.google.com/file/d/1084lpXn5CqFOIJOBASlSLlUh0i01EHKU/view?u...
3 HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA STATIN LIỀU CAO CƯỜNG ĐỘ MẠNH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP - TS. BS. NGUYỄN THƯỢNG NGHĨA
https://drive.google.com/file/d/105dZ-mIF285POe-HnzZPpqw-WUmBQqYF/view?u...
4 KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP KHÔNG CHỈ LÀ CON SỐ HUYẾT ÁP - PGS.TS.BS. TRẦN VIẾT AN
https://drive.google.com/file/d/1-szIHUQbGejFkFfKIB3n5E1YzeO01-d_/view?u...
5 AN TOÀN VÀ ĐỘ DUNG NẠP: NHẬN ĐỊNH VỀ HO DO ỨC CHẾ MEN CHUYỂN - ThS.BS. TRẦN CÔNG DUY
https://drive.google.com/file/d/1-sODgnjNxjoPEtICHvbQeKlEJPTXmdK-/view?u...
6 ĐIỀU TRỊ HẠ ÁP CẤP CỨU TẠI PHÒNG KHÁM BẰNG FELODIPINE QUA 100 TRƯỜNG HỢP - BS CKI Ngô Minh Đức
https://drive.google.com/file/d/1-pGEs3Y3K2yTy_X25yCLnMvfRMPS-6W5/view?u...
7 NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP CẦN THƠ NĂM 2020 - Lại Trung Tín, Trần Quốc Luận, Nguyễn Thành Lộc
https://drive.google.com/file/d/10wQbcoGrWaE-rSE4jrMqC02kFQcSEr3g/view?u...
8 HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠ NATRI MÁU CỦA TOLVAPTAN TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM - Huỳnh Lê Trọng Tường Phạm Thanh Phong Trần Diệu Hiền
https://drive.google.com/file/d/10tvWNe2IZLfmKvGg6KGxwC2x7TtKIE4Y/view?u...
9 Ước tính nguy cơ tim mạch tổng thể và các yếu tố liên quan tại miền Trung Việt Nam - Hồ Anh Hiến, Nguyễn Minh Tâm, Võ Tam, Huỳnh Văn Minh
https://drive.google.com/file/d/10lvRlzlLrtEv9YaG3GJud7sKMjVShu8c/view?u...
10 TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
https://drive.google.com/file/d/10ZHFeFBhoZNunlS4BG0NXMX2ouLSegyD/view?u...

Trang

Back to Top