Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp

-Tại phòng khám: Khi bệnh nhân có trị số HA ≥ 140/90 mmHg. Sau khám lọc lâm sàng ít nhất 2 và 3 lần khác nhau. Mỗi lần khám HA được đo ít nhất 2 lần.

- Tai nhà: Khi đo nhiều lần đúng phương pháp. THA khi có trị số HA > 135/85 mmHg.

- Đo HA bằng máy đo HA Holter 24 giờ: HA > 125/ 80 mmHg

Bảng 3. Các ngưỡng HA áp dụng để chẩn đoán THA theo cách đo (TLTK 4)

  HATT ( mm Hg) HATTr (mm Hg)
Đo HA tại phòng khám/ bệnh viện 140 90
Đo HA lưu động 24 giờ  125 80
Đo HA tại nhà (tự do) 135 80
Back to Top