Quản lý

Các bước chính trong việc quản lý bệnh Tăng huyết áp

Khi nào chẩn đoán tăng huyết áp

Bệnh nhân được coi là THA trong các trường hợp sau:

 -Đo huyêt áp tại phòng khám: nếu có HA ≥ 140/90 mmHg đo khi khám lâm sàng ít nhất 2 và 3 lần khác nhau. Mỗi lần khám HA được đo ít nhất 2 lần cách nhau 1-2 phút.

- Đo huyêt áp tại nhà: khi đo nhiều lần đúng phương pháp. THA khi có trị số HA > 135/85 mmHg.

Đo HA bằng máy đo HA Holter 24 giờ:  nếu  HA > 125/ 80 mmHg

Bảng "Các ngưỡng HA áp dụng để chẩn đoán THA theo cách đo"

Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp

-Tại phòng khám: Khi bệnh nhân có trị số HA ≥ 140/90 mmHg. Sau khám lọc lâm sàng ít nhất 2 và 3 lần khác nhau. Mỗi lần khám HA được đo ít nhất 2 lần.

- Tai nhà: Khi đo nhiều lần đúng phương pháp. THA khi có trị số HA > 135/85 mmHg.

- Đo HA bằng máy đo HA Holter 24 giờ: HA > 125/ 80 mmHg

Bảng 3. Các ngưỡng HA áp dụng để chẩn đoán THA theo cách đo (TLTK 4)

Điều trị cụ thể tăng huyết áp

1. Điều trị THA không dùng thuốc

Ở bệnh nhân THA độ 1, không có biến chứng BTM và tổn thương cơ quan đích, đáp ứng với thay đổi lối sống xảy ra sau 4-6 tháng đầu. Nên bắt đầu biện pháp thay đổi lối sống cùng với việc dùng thuốc ở bệnh nhân THA nặng.

Giá trị của sự điều chỉnh lối sống.

Dự phòng tăng huyết áp

Chiến lược dự phòng dựa trên cộng đồng nhằm:

- Ngăn ngừa THA tăng theo tuổi, do đó làm giảm tỷ lệ hiện mắc THA; 

- Giảm nhu cầu thuốc THA và 

- Giảm gánh nặng BTM.

1. Thay đổi lối sống ở bệnh nhân đã bị THA

Thư viện

Back to Top