Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Nguồn lực

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV, 2021

Chi tiết về chương trình, vui lòng xem file đính kèm. Tập hợp tài liệu của hội nghị, vui lòng tải về tại đây: GDRIVE Chương trình hội nghị được ghi...

16th Asian-Pacific Congress of Hypertension- APCH 2021

Tham khảo thêm tại đây: https://apch2021.org/

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV 8-9 tháng 5 năm 2021

THƯ NGỎ Kính thưa Quý đồng nghiệp, Được sự nhất trí của Hội Tim mạch Việt Nam, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Sở Y tế Cần Thơ, Hội nghị Tăng huyết...

16th Asian-Pacific Congress of Hypertension (APCH 2021), India

Greetings from APCH 2021 Secretariat! It gives us great pleasure to inform you that the 16th Asian-Pacific Congress of Hypertension is being held...

Hypertension SEOUL 2019

Welcome Message   Dear colleagues and scholars from abroad, Since Korean Society of Hypertension was founded 25 years before,it has grown...

European and International hypertension specialists to Glasgow in 2020

Welcome  Dear Friends, Dear Colleagues, It is our great pleasure to extend a cordial invitation to attend the next Joint Meeting of the European...

7th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension, Italy, April 11-13, 2019

Dear Friends and Colleagues, We are proud to announce that the 7th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and...

Trang

Back to Top