Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Tin tức

Thứ năm, Tháng 5 6, 2021 | Tin tức

Kính gửi đồng nghiệp,

Thứ hai, Tháng 2 4, 2019 | Tin tức

With Immense pleasure Biomarkers Congress-2019 invites all the participants across the globe to attend

Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 | Tin tức

Theme: “Advancing into the Future of Heart”

Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 | Tin tức

Conference Series LLC welcomes you to attend the 3rd International Conference on Hypertension and Healthcare during August 20-

Thứ năm, Tháng 6 8, 2017 | Tin tức

Contributions:

Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 | Tin tức

TTH - “Tỉ lệ tăng huyết áp (THA) hiện nay chiếm đến 25% ở người trưởng thành Việt Nam (cứ 10 người thì có 3 người bị THA) và đang có xu hướng tăng cao đến mức báo động đỏ”, GS.TS.

Chủ nhật, Tháng 12 25, 2016 | Tin tức

18th Annual Cardiologists Conference to be held at Paris, France from June 19-21, 2017.

Thứ hai, Tháng 11 21, 2016 | Tin tức

Xem tệp tin đính kèm

thu_moi_hop_bch_phan_hoi_tha_2016.pdf

Thứ sáu, Tháng 11 18, 2016 | Tin tức

Xem trong file đính kèm

Thứ sáu, Tháng 11 18, 2016 | Tin tức

Vui lòng xem file đính kèm

Trang

Đăng kí nhận News Feed
Back to Top