Hội nghị Tăng Huyết Áp Việt Nam 2023 - Hội thảo vệ tinh “ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP: CÁC VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ TRÊN LÂM SÀNG”

Trân trọng kính mời Quý Bác sĩ tham dự HTVT "Điều trị Tăng Huyết Áp: Các vấn đề còn bỏ ngỏ trên lâm sàng" trong khuôn khổ Hội Nghị Tăng Huyết Áp 2023.  Hội thảo được truyền trực tiếp từ Hội nghị Tăng Huyết Áp tổ chức tại Quảng Bình với Ban Chủ tọa và Báo cáo viên là các Chuyên gia trong lĩnh vực Tim mạch, diễn ra  từ 10:30 - 12:30, Chủ Nhật 28 tháng 05 năm 2023.

Quý Bác sĩ tham dự  Hội thảo theo link sau: https://vnc.link/BIVN-28May

Back to Top