16th Asian-Pacific Congress of Hypertension- APCH 2021

T2, 10/11/2021 - 06:03 -- dr5
Thời gian: 
Thứ sáu, Tháng 11 26, 2021 - 06:00 to Chủ nhật, Tháng 11 28, 2021 - 18:00
Địa điểm: 
3rd Floor, Augusta Point, Golf Course Road, Sector 53 Gurgaon- 122002
Việt Nam

Tham khảo thêm tại đây: https://apch2021.org/

Back to Top