Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Thay đổi về tổ chức Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV 8-9 tháng 5 năm 2021

Thứ năm, Tháng 5 6, 2021

Kính gửi đồng nghiệp,
Chúng ta sẽ theo dõi Hội nghị chuyên đề này. Do COVID 19 mới bùng phát ở Việt Nam, chúng ta phải hoãn Hội nghị Tăng huyết áp lần IV (sẽ diễn ra cùng ngày với hội nghị chuyên đề) nên cuộc họp trực tuyến này sẽ rất cần thiết. Chúng tôi sẽ sớm phân phối hội thảo trên web cho các thành viên VSH của chúng tôi và khuyến khích họ tham dự.
Cảm ơn bạn.
Huỳnh Văn Minh,
Chủ tịch, VSH

---

Dear Collegues,

We will follow this Symposium. Because of the new outbreak of COVID 19 in Vietnam, we must postpone our Congress (will be happened in the same date of symposium) so this online meeting will be very necessary. We will distribute this webinar to our VSH members soon and encourage them to attend.
Thank you. 
Huynh Van Minh, 
President, VSH
Back to Top