Tập trung phát triển mạng lưới bác sỹ gia đình

Thứ năm, Tháng 3 31, 2016

Với mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục và thuận lợi cho cá nhân, gia đình, cộng đồng góp phần giảm quá tải bệnh viện, qua 2 năm thực hiện thí điểm mô hình bác sỹ gia đình tại 8 tỉnh thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Quầy thuốc trong một phòng khám bác sỹ gia đình

Theo báo cáo của Bộ Y tế, giai đoạn 2013-2015, 8 tỉnh, TP trực thuộc trung ương là TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Tiền Giang đã triển khai thí điểm phòng khám BSGĐ. Đến nay, các tỉnh thành phố này đã thành lập được 240 phòng khám BSGĐ, trong đó 114 là trạm y tế có lồng ghép bổ sung nhiệm vụ của PK BSGĐ, 4 phòng khám BSGĐ tư nhân độc lập. Bước đầu, các phòng khám BSGĐ tư nhân độc lập đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi cho người dân.

TS. Trần Quý Tường làm việc với các tỉnh tham gia dự án

Theo TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, khó khăn, vướng mắc trong triển khai mô hình phòng khám BSGĐ hiện nay là chưa có giá dịch vụ đặc thù của phòng khám BSGĐ, thanh toán BHYT còn khó khăn, chưa có hướng dẫn cách thức thanh toán, việc kê đơn thuốc, thanh toán tiền thuốc của phòng khám BSGĐ tư nhân; chưa có quy định chuyển tuyến y học gia đình… Mặc dù vậy, ngành y tế vẫn quyết tâm thực hiện nhằm đưa mô hình BSGĐ đến gần người dân hơn.

TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, để thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng BV vệ tinh, trong đó có việc triển khai nhân rộng kết quả thực hiện thí điểm mô hình BSGĐ; căn cứ vào Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22/3/2013 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám BSGĐ giai đoạn 2013-2020, hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch nhân rộng, phát triển mô hình phòng khám BSGĐ tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Theo các chuyên gia y tế và các cán bộ y tế đang trực tiếp quản lý và thực hiện phòng khám BSGĐ để mô hình này tồn tại và phát triển phải có sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự quyết liệt của lãnh đạo Sở Y tế; phải có người cụ thể chịu trách nhiệm, phải thực sự tâm huyết với việc phát triển y học gia đình, cần có kinh phí nhà nước hỗ trợ để tạo động lực cho các bác sỹ đa khoa học tập về y học gia đình…

Để tiếp tục duy trì, phát triển kết quả ở giai đoạn 2013- 2015 và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển mô hình phòng khám BSGĐ, Lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu 8 tỉnh, thành phố đã triển khai thí điểm mô hình phòng khám BSGĐ giai đoạn 2013-2015 phải tiếp tục duy trì kết quả, đồng thời có kế hoạch và triển khai nhân rộng mô hình phòng khám BSGĐ trong địa phương. Đối với những địa phương chưa triển khai, các Sở Y tế thành lập hoặc báo cáo Chủ tịch tỉnh để thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhân rộng, phát triển mô hình phòng khám BSGĐ giai đoạn 2016-2020.

Theo TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, các địa phương cần tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng Y tế cơ sở ở địa phương về nhân lực, cơ sở vật chất, số người bệnh đến khám hàng ngày, nhu cầu chăm sóc của người dân địa phương…;Xây dựng kế hoạch nhân rộng, phát triển phòng khám BSGĐ của tỉnh, giai đoạn 2016- 2020, trình Chủ tịch tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.

Trong khi chờ Bộ Y tế quy định, các Sở Y tế có thể hướng dẫn thực hiện thí điểm việc chuyển tuyến từ phòng khám BSGĐ lên bệnh viện tỉnh phù hợp với tình hình bệnh tật của người bệnh… Đặc biệt chú trọng đào tạo người hành nghề YHGĐ, ưu tiên đào tạo các bác sỹ đa khoa công tác ở trạm y tế xã. Trong năm 2016 phải đào tạo được 100% các bác sỹ xã được học về y học gia đình theo chương trình 03 tháng.

Đối với 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2016 lựa chọn một số đơn vị (trạm Y tế, phòng khám BSGĐ tư nhân) để xây dựng mô hình phòng khám BSGĐ hoàn chỉnh, làm điển hình nhân rộng tại địa phương. Đặc biệt phải đẩy mạnh truyền thông về YHGĐ thông qua truyền hình địa phương, hội thảo, xây dựng video…, TS Trần Quý Tường khẳng định.

Back to Top