Đẩy mạnh kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ năm, Tháng 6 23, 2016

Sáng ngày 23/6 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh giai đoạn 2016-2020. GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu  tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, vì đây là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh nằm viện. Trong khi đó, thái độ, ý thức của các bệnh viện, các cán bộ y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân về kiểm soát nhiễm khuẩn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh trong bệnh viện.

Theo Thứ trưởng hiện ngành y tế đã xác định việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng sự hài lòng của người bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo các bệnh viện nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK tại đơn vị một cách hiệu quả nhất. Công tác KSNK cần được thực hiện bài bản, có kế hoạch cụ thể, có giám sát và có đánh giá để đem lại hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, hiện không ít người đứng đầu cơ sở KBCB hiện nay vẫn chưa thật sự hiểu hết vai trò, tầm quan trọng của công tác KSNK, do vậy, đầu tư cho hoạt động KSNK cũng như chính sách ưu đãi, thu hút những người làm công tác KSNK chưa phù hợp để họ yên tâm công tác và cống hiến tâm huyết cho ngành.Hệ thống tổ chức KSNK tại các cơ sở KBCB chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Cả nước còn tới 20,8% BV có số giường bệnh >150 chưa thành lập khoa KSNK; 33% BV đã thành lập khoa KSNK nhưng chưa bổ nhiệm Trưởng khoa KSNK; gần 20% Lãnh đạo khoa/tổ KSNK có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ học. Hệ thống quản lý KSNK còn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc triển khai, điều hành các hoạt động KSNK.

Bên cạnh đó, nhân lực KSNK còn thiếu và yếu. Đa số nhân viên phụ trách công tác giám sát NKBV chưa được đào tạo thực hiện giám sát chuyên trách. Hầu hết bộ phận giám sát nhiễm khuẩn tại các BV đều thiếu nhân lực so với quy định lại chưa được đào tạo về giám sát chuyên trách do vậy chưa thực hiện được giám sát chủ động, liên tục các loại nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp và giám sát các vi sinh vật đa kháng kháng sinh.
Nguồn lực cho KSNK còn hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác KSNK tại nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chi phí cho KSNK chưa được tính đúng, tính đủ. Công tác KSNK tại các bệnh viện hiện nay mới tập trung vào công tác giặt là, hấp sấy, quản lý chất thải mà chưa chú trọng vào công tác giám sát bao gồm giám sát thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện – Đây mới là nhiệm vụ trọng tâm của KSNK tại bệnh viện nhằm bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm bệnh cho người bệnh trong thời gian nằm viện.Theo PSG.TS Lương Ngọc Khuê, trong 5 năm tới, công tác KSNK tại Việt Nam sẽ tập trung vào hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ tiêu chí chất lượng về KSNK bằng việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu được quy định tại Kế hoạch hành động quốc về KSNK để các bệnh viện nghên cứu thực hiện cải tiến chất lượng KSNK; Rà soát và sớm ban hành các quy định, hướng dẫn chuyên môn KSNK còn thiếu. Đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ làm KSNK chuyên trách, cán bộ phụ trách công tác KSNK tại các Sở Y tế tập trung vào đào tạo kỹ năng kiểm tra giám sát và quản lý chất lượng; đào tạo liên tục về KSNK cho nhân viên y tế và lồng ghép đào tạo KSNK trong các trường thuộc khối ngành khoa học sức khỏe.; Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và kinh phí để triển khai các hoạt động KSNK. Tăng cường nghiên cứu khoa học về KSNK nhằm phát hiện sớm NKBV, các vi khuẩn đa kháng thuốc và hiệu quả KSNK và Tăng cường truyền thông về KSNK để các cấp, các ngành, người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của công tác KSNK, cùng phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động nhằm tăng cường công tác KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh an toàn nhất.

Back to Top