Chính thức ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4 gồm 2.285 kỹ thuật thuộc 3 chuyên khoa

Thứ hai, Tháng 5 9, 2016

Ngày 9 tháng 5 năm 2016, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, ý kiến góp ý của Bảo hiểm Xã hội Việt nam và đề xuất của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký Quyết định số 1724/QĐ-BYT ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4) giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 50/2014/TT-BYT với Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- BTC.
Quyết định này thay cho Quyết định số 1432/QĐ-BYT ký ngày 15/4/2016 nhưng đã thu hồi do lỗi thủ tục ban hành văn bản.

Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4 gồm 2.285 kỹ thuật thuộc 3 chuyên khoa:

1) 2.253 dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Nhi;
2) 20 dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Lao (bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016);
3) 12 Dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Sản (bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 8/3/2016). (Thay thế danh mục 24 kỹ thuật bổ sung tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-BYT ngày 15/4/2016 đã thu hồi do lỗi thủ tục ban hành văn bản)

Như vậy tính đến nay, sau 4 đợt, Bộ Y tế đã ban hành danh mục tương đương với tổng số 7.148 dịch vụ kỹ thuật của đầy đủ 28 chuyên khoa, đáp ứng cơ bản nhu cầu thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Các danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương 4 đợt của 28 chuyên khoa đã ban hành với đầy đủ các trường thông tin liên quan (giá, mã dùng chung, phân tuyến, phân loại PT-TT …) đã được cập nhật lên phần mềm quản lý Kiểm tra bệnh viện trực tuyến. Các đơn vị đăng nhập (Sử dụng trình duyệt Chrome mới download được file Excel), khai báo danh mục kỹ thuật của đơn vị theo Thông tư 43 và 50 tại Tab “VIII. Phạm vi hoạt đông”, phần mềm có tính năng tải về danh mục tương đương kèm theo giá dịch vụ và các trường thông tin khác. Đây chính là lý do tại sao Cục Quản lý khám chữa bệnh không ban hành kèm theo file Excell danh mục tương đương. Trên phần mềm có những kỹ thuật tương đương nhưng chưa có “Số Quyết định” và “Ngày ký” là những dịch vụ đang dự thảo, đã đồng thuận với BHXH Việt Nam, chờ Lãnh đạo Bộ ban hành.

Mã tương đương tại (Cột 2) làm mã dịch vụ để tham chiếu danh mục và mã thanh toán in kèm theo phiếu thanh toán BHYT (Xem thêm Hướng dẫn sử dụng danh mục dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương)

Các Tiểu ban Hội đồng danh mục đang tiếp tục rà soát để bổ sung danh mục tương đương cho vòng 2. Trong thời gian chờ đợi, những dịch vụ kỹ thuật đang được BHYT chi trả không có tên trong Thông tư 37 và không có tên trong danh mục tương đương các bệnh viện vẫn thực hiện theo bảng giá cũ.

Để thống nhất áp dụng danh mục trong quản lý chuyên môn và thanh toán BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, Bộ Y tế đã có công văn số 376/KCB-NV ngày 8/4/2016 về việc phê duyệt DMKT trong KCB đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo Thông tư 43/2013/TT-BYT. Tuy nhiên để bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT và thanh toán phụ cấp phẫu thuật cho nhân viên y tế, đề nghị Sở Y tế các Tỉnh/Tp phê duyệt danh mục kỹ thuật cho các đơn vị dựa trên Thông tư 50/2014/TT-BYT (Thông tư 50 ra sau, có số kỹ thuật đầy đủ hơn, ngoại trừ 2 chuyên khoa Hoá sinh và Vi sinh không có trong Thông tư 50). Danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43 và 50 đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm kiểm tra bệnh viện, đề nghị thực hiện khai báo danh mục kỹ thuật qua Tab “Phạm vi hoạt động” trên phần mềm Kiểm tra bệnh viện

Back to Top