Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Short term and long-term results of radiofrequency catheter ablation for trioventricular nodal reentrant tachycardia at Tam Duc heart hospital

PDF icon Tải về139._BS._NGUYEN_NGOTHANH_PHUONG_-_ANRT.PDF: 363.27 KB
Back to Top