Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

29th International Conference on Cardiology and Healthcare June 10-11, 2019 Helsinki, Finland

T6, 09/07/2018 - 17:52 -- editor
Thời gian: 
Thứ hai, Tháng 6 10, 2019 - 07:48 to Thứ ba, Tháng 6 11, 2019 - 19:49
Địa điểm: 
https://healthcare.cardiologymeeting.com
Helsinki
Finland
Back to Top