Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

TS.BS. Phạm Thái Sơn

Tổng thư kí

Đơn vị: 
Viện Tim mạch Việt nam
Back to Top