Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

PGS. TS. Trần Văn Huy

Yes

Phó chủ tịch

Đơn vị: 
Bệnh viện Đa khoa Nha Trang
Back to Top