Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi

Yes

Phó chủ tịch

Đơn vị: 
Bệnh viện Bạch Mai
Back to Top