Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

PGS. TS. Châu Ngọc Hoa

Yes

Phó chủ tịch

Đơn vị: 
Đại học Y Dược TP HCM
Back to Top