Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp VNHA/VSH 2021

Posted by editor on T2, 12/06/2021 - 01:01
Thứ hai, Tháng 12 6, 2021
ỦY BAN SOẠN THẢO
•Trưởng Ban: GS.TS Huỳnh văn Minh
•Điều phối: PGS.TS Trần Văn Huy
•Thành viên Hội đồng Khoa học: GS.TS Phạm Gia Khải, GS.TS Đặng Vạn Phước, GS.TS Nguyễn Lân Việt, PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh, GS.TS Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS Châu Ngọc Hoa, PGS.TS Nguyễn Văn Trí, GS.TS Trương Quang Bình, PGS.TS Phạm Manh Hùng, GS.TS Nguyễn Đức Công, GS.TS Võ Thành Nhân, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, PGS.TS Hồ Huỳnh Quang Trí, PGS.TS Đỗ Quang Huân, PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Yến. PGS TS Nguyễn Ngọc Quang, TS.BS Viên Văn Đoan, TS.BS Hoàng Văn Sỹ, TS.BS Phạm Thái Sơn, PGS.TS Cao Trường Sinh, BSCKII Nguyễn Thanh Hiền, TS.BS Phan Đình Phong, BSCKII Phan Nam Hùng, BSCK1 Ngô Minh Đức.

Thư ký: PGS.TS Hoàng Anh Tiến

Tần suất tăng huyết áp (THA) vẫn không ngừng gia tăng không những trên thế giới mà ngay tại nước ta. Trên toàn cầu hiện có 1 tỷ  4 người THA gần bằng con số  dự kiến của năm 2018 là sẽ tăng 1.5 tỷ vào năm 2025

THA là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm khoảng 10 triệu người trong năm 2015; 4,9 triệu người do bệnh mạch vành và 3,5 triệu người do đột quỵ. Nó cũng là yếu tố nguy cơ chính của suy tim, rung nhĩ, bệnh thận mạn, bệnh mạch máu ngoại vi, suy giảm chức năng nhận thức…

Việc ra đời các khuyến cáo của các tổ chức và hiệp hội THA trên thế giới như ISH và WHO, ISSHP, ACC/AHA, AHA/ASA, ESC ….trong năm 2020 và 2021 cùng những tiến bộ chứng cứ mới.

Do vậy, Hội Tim Mạch Việt Nam/ Phân Hội THA Việt Nam cần thiết cập nhật khuyến cáo mới.

Cập nhật ngày 4/01/2022

Back to Top