Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016

Ngày 29/10/2015, liên bộ Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Điểm mới trong Bảng giá lần này về cơ bản vẫn thực hiện theo bảng giá cũ nhưng có điều chỉnh cho hợp lý một số danh mục giá dịch vụ (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03, 04) không còn phù hợp, bổ sung một số nhóm dịch vụ kỹ thuật mới. Quan trọng nhất là bổ sung thêm 2 cấu phần quan trọng là Phụ cấp đặc thù và Lương cho nhân viên y tế (khi đã kết cấu vào giá, nhà nước sẽ không chi trả các khoản này nữa, đề nghị các bệnh viện nắm rõ khi giải thích với công luận).

Để thực hiện được Thông tư liên tịch số 37, điều kiện cần và đủ đối với cơ sở khám chữa bệnh (có khám chữa bệnh BHYT) là phải chuẩn hoá và phê duyệt toàn bộ danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện về theo Thông tư 43 và Thông tư 50.

Bộ Y tế đang đồng bộ (đã thông qua Hội đồng chờ thủ tục phê duyệt) danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương giữa  Thông tư 43, Thông tư 50 với Thông tư liên tịch 37 trước ngày 01/03/2015 để hướng dẫn các đơn vị áp dụng giá thanh toán cho người bệnh BHYT

Những kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh chưa có tên trong Thông tư 43 và Thông tư 50 đề nghị tổng hợp gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám chữa bệnh) để tổng hợp thông qua Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế xem xét bổ sung danh mục kỹ thuật và phân loại phẫu thuật thủ thuật.

Một văn bản quan trọng khi ra đời và áp dụng thực tiễn trên toàn quốc chắc chắn sẽ có những khó khăn, bất cập, đề nghị các đơn vị phản ánh để điều chỉnh kịp thời.

Căn cứ Pháp lý triển khai Thông tư liên tịch số 37:

1) Thông tư 43/2013/TT-BYT, “Khoản 2, Điều 2: Danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này là kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện tại Việt Nam.”

2) Thông tư 50/2014/TT-BYT, “Điều 4. Áp dụng Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật: Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật là căn cứ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật tương đương phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch”

3) Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, “Khoản 1, Điều 4: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

– Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

– Các phẫu thuật, thủ thuật chưa được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện đồng thời chưa quy định mức giá cụ thể: áp dụng mức giá tương ứng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.”

Các bước chuẩn bị triển khai Thông tư 37:

Chuẩn hoá toàn bộ danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện về Thông tư 43, 50, Các kỹ thuật muốn được thanh toán Phụ cấp đặc thù phải thực hiện theo Thông tư 50. Những kỹ thuật không có tên hoặc tên tương đương trong Thông tư 43, Thông tư 50 đề nghị tổng hợp gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế để chờ phê duyệt bổ sung vào danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50.

Có thể khai báo Danh mục kỹ thuật của bệnh viện qua phần mềm Kiểm tra bệnh viện, Tab “Phạm vi hoạt động”, Danh mục tương đương kỹ thuật (kèm giá dịch vụ) sẽ tự động cập nhật qua ngay sau khi chính thức ban hành.

Khai báo mã danh mục giá công khám, ngày giường mới theo Phụ lục 1,2,3 Thông tư liên tịch số 37 – Bản Excel đăng website, xác định rõ các hạng mục thanh toán như Công khám, Ngày giường điều trị nội trú phù hợp với hạng của bệnh viện, và loại giường chuyên khoa của các khoa (ví dụ: hồi sức tích cực) (Riêng Giường ban ngày phải chờ Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Y tế)

Chuẩn bị đồng bộ giữa danh mục của bệnh viện với Danh mục tương đương do Bộ Y tế ban hành (hiện mới chỉ có dự thảo qua Tab “Phạm vi hoạt động” của phần mềm Quản lý bệnh viện trực tuyến” (Hiện đã có các Chuyên khoa dưới đây đã được BHXH Việt Nam thẩm định). Bản chính thức sẽ công bố sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế):

1) Ngoại khoa
2) Phẫu thuật Nội soi
3) Vi phẫu
4) Ung bướu
5) Da liễu
6) Sản khoa

Hướng dẫn khai báo danh mục kỹ thuật và tải về bản danh mục kỹ thuật tương đương:

Bước 1: qlbv.vn/ktbv (Tài khoản đã được cung cấp qua hệ thống tài khoản kiểm tra bệnh viện)

Hình 1: Các bước khai báo dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 để có được bảng danh mục kỹ thuật tương đương đi kèm

Hình 2: Danh mục tương đương của bệnh viện sau khi tải về (Bản mới nhất để chuẩn bị triển khai, chưa phải bản chính thức)
Hình 3: Chú thích Cấu trúc của bảng danh mục kỹ thuật tương đương

Hình 4: Nhấn nút biểu tượng Excel ở góc phải màn hình để Tải về bản Excel

Chú ý, khi 1 dịch vụ kỹ thuật ở Thông tư 43, 50 được khai báo (đánh dấu), thì cho dù dịch vụ kỹ thuật đó có được xếp tương đương với Thông tư 37 để tính giá hay không vẫn xuất hiện trong kết quả tải về để bệnh viện tiện theo dõi.
Bộ phận kỹ thuật CNTT của bệnh viện cần phối hợp với nhà cung cấp nghiên cứu cơ chế để cập nhật danh mục này vào phần mềm quản lý của bệnh viện, để sao cho khi có bản cập nhật hoặc thay đổi mới nhất sẽ tự động cập nhật được vào hệ thống, không xáo trộn quá trình thanh toán


Back to Top