Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật tương đương (đợt 3) cho 9 chuyên khoa

Thứ sáu, Tháng 3 25, 2016

Ngày 25 tháng 3 năm 2016 – căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt nam và đề xuất của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã ký Quyết định số 1016/QĐ-BYT ban hành mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 50/2014/TT-BYT với Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- BTC (đợt 3)

Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương đợt 3 gồm 949 kỹ thuật thuộc 9 chuyên khoa:

1) Lao (Ngoại Lao)
2) Nội tiết
3) Phục hồi chức năng
4) Y học cổ truyền
5) Gây mê hồi sức (chỉ có 5 kỹ thuật)
6) Răng Hàm Mặt
7) Nội soi chẩn đoán can thiệp
8) Thăm dò chức năng
9) Giải phẫu bệnh

Như vậy tính cả 3 đợt, Bộ Y tế đã ban hành danh mục tương đương với tổng số 4.863 dịch vụ kỹ thuật, thuộc 27/28 chuyên khoa. Chuyên khoa còn lại là Nhi khoa sẽ sớm ban hành trong tuần tiếp theo.

Các danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương của 27 chuyên khoa đã ban hành với đầy đủ các trường thông tin liên quan (giá, mã dùng chung, phân tuyến, phân loại PTTT …) đã được cập nhật lên phần mềm quản lý Kiểm tra bệnh viện trực tuyến. Các đơn vị đăng nhập (Sử dụng trình duyệt Chrome mới download được file Excel), khai báo danh mục kỹ thuật của đơn vị theo Thông tư 43 và 50 tại Tab “VIII. Phạm vi hoạt đông”, phần mềm có tính năng tải về danh mục tương đương kèm theo giá dịch vụ và các trường thông tin khác. Sử dụng Mã tương đương tại (Cột 2) làm mã tham chiếu danh mục và mã thanh toán in kèm theo phiếu thanh toán BHYT.

Những kỹ thuật tương đương có số Quyết định và ngày ban hành là các kỹ thuật tương đương đã được thẩm định phê duyệt. Những kỹ thuật chưa có số Quyết định và ngày ký là các kỹ thuật đã dự thảo đang chờ thẩm định hoặc phê duyệt.

Các kỹ thuật còn lại trong các chuyên khoa đã ban hành sẽ được bổ sung sau trong vòng tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi, những kỹ thuật không có tên trong Thông tư 37 và không có tên trong danh mục tương đương các bệnh viện vẫn thực hiện theo bảng giá cũ.

Các Tài liệu hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37:

1) Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các BV cùng hạng 
2) Phụ lục Thông tư 37 ban hành giá mới (Bản Excel gốc kèm theo Thông tư)
3) Phụ lục Thông tư liên tịch số 37 (Bản Excel có gắn mã BHYT)
4) Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37
5) Công văn 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 37
6) Công văn số 613 ngày 26/2/2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về hướng dẫn triển khai Thông tư 37
7) Công văn Hướng dẫn số 987 ngày 27/2/2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về triển khai Thông tư 40


Back to Top