Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Sự kiện sắp tới

Bạn sẽ thấy các sự kiện sắp diễn ra bên dưới. Nếu được phép, bạn có thể đăng ký tham gia sự kiện mà mình quan tâm.

Ngày: 06/10/2019 - 07:48 to 06/11/2019 - 19:49
Vị trí:
https://healthcare.cardiologymeeting.com
Helsinki
Finland
Ngày: 11/08/2019 - 07:00 to 11/09/2019 - 17:00
Vị trí: South Korea

Welcome Message

 

Dear colleagues and scholars from abroad,

Ngày: 05/29/2020 - 07:00 to 06/01/2020 - 16:30
Vị trí: United Kingdom

Welcome 

Dear Friends, Dear Colleagues,

Trang

Back to Top