Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Sự kiện sắp tới

Bạn sẽ thấy các sự kiện sắp diễn ra bên dưới. Nếu được phép, bạn có thể đăng ký tham gia sự kiện mà mình quan tâm.

Thời gian: 06/10/2019 - 07:48 to 06/11/2019 - 19:49
Địa điểm:
https://healthcare.cardiologymeeting.com
Helsinki
Finland
Thời gian: 11/08/2019 - 07:00 to 11/09/2019 - 17:00
Địa điểm: South Korea

Welcome Message

 

Dear colleagues and scholars from abroad,

Thời gian: 05/29/2020 - 07:00 to 06/01/2020 - 16:30
Địa điểm: United Kingdom

Welcome 

Dear Friends, Dear Colleagues,

Thời gian: 08/05/2020 - 07:00 to 09/05/2020 - 17:00
Địa điểm:
Khách sạn Mường Thanh, Thành phố Cần Thơ
Cần Thơ
Việt Nam

THƯ NGỎ

Kính thưa Quý đồng nghiệp,

Trang

Back to Top