Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Kế hoạch triển khai chương trình MMM

T4, 11/16/2016 - 16:34 -- drvdt
Dates: 
Thứ hai, Tháng 5 1, 2017 - 07:00 to Thứ tư, Tháng 5 31, 2017 - 16:30
Location: 
Phân Hội Tăng Huyết Áp Việt Nam
Hội Tim Mạch Việt Nam
Tất cả địa phương Hà Nội
Việt Nam
Description: 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MMM

PHÁT ĐỘNG BỞI TỔ CHỨC THA THẾ GIỚI (ISH)
VÀ LIÊN ĐOÀN THẾ GIỚI (WHL)

Thời gian: Từ 5/5 đến 31/5/2017
Đơn vị tổ chức: Tim mạch học Việt Nam; Phân Hội Tăng huyết áp Việt Nam

Back to Top