Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

Nguồn lực

Kế hoạch triển khai chương trình MMM

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MMM PHÁT ĐỘNG BỞI TỔ CHỨC THA THẾ GIỚI (ISH)VÀ LIÊN ĐOÀN THẾ GIỚI (WHL) • Thời gian: Từ 5/5 đến 31/5/2017• Đơn vị tổ...

Thư mời họp Ban chấp hành Phân hội Tăng huyết áp 2016

THƯ MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH PHÂN HỘI TĂNG HUYẾT ÁP VIỆT NAM Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Quý GS/TS/BS Theo quy chế hoạt động và trong...

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần 2

KÍNH GỬI: CÁC HỘI VIÊN HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC Được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Tim mạch học...

Văn bản pháp lý

Tập hợp văn bản bản pháp lý

Trang

Back to Top