Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp, kẻ giết người thầm lặng!

ThS. Nguyễn Ngọc Quang

Phó tổng thư kí

Đơn vị: 
Đại học Y Hà Nội
Back to Top